Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Samorządowe w Miliczu

      Co to jest?

Bilans: BILANS2018.pdf

Rachunek zysków i strat: RZS2018.pdf

Fundusz jednostki: FJ 2018.pdf